Organisatie & advies

Leiderschap en management

Met leiderschap bedoelen wij meer dan de formele leiding binnen een organisatie. De basis van leiderschap is persoonlijk leiderschap.
Als je niet kunt leidinggeven aan jezelf,, dan ben je ook niet in staat effectief leiding te geven aan andere mensen. 
Leiderschap en cultuur zijn twee kanten van dezelfde medaille. Op het moment dat leiders in een organisatie de gewenste cultuur niet uitdragen is diezelfde cultuur niet meer geloofwaardig. Dit impliceert dat de rol van de leidinggevende wezenlijk is. 

Wij hebben diverse trajecten ontwikkeld en verzorgd voor leidinggevenden. Daarbij maken wij onderscheid in: "leiderschapsontwikkeling" en "managementtraining".
Leiderschapsontwikkeling richt zich met name op de persoon en de houding van de mens in de leiderschapsrol.
Deze ontwikkeling gaat over "meer mens worden"; volwaardiger en steviger. Zicht krijgen op jezelf en de manier waarop je jezelf inzet om anderen in beweging te krijgen. Dit alles in relatie tot de context, waarin je opereert; de ontwikkelfase van uw organisatie, het team, de branche, de cultuur, enz. Een leider inspireert, motiveert, zorgt voor teamwork, betekenisverlening, eigenaarschap en krijgt mensen in beweging.

Managen is meer de beheersmatige component van een leidinggevende functie. Managen zien wij als het besturen van een organisatie(-onderdeel). Dus het dragen van de verantwoordelijkheid voor zowel de te leveren werkprestaties als voor de daarbij ingeschakelde mensen en middelen.