Organisatie & Advies

Ondersteuning in veranderprocessen

Wij ondersteunen u bij het zelf op gang brengen en volhouden van een gewenste en noodzakelijke ontwikkeling. Wij ontwerpen zoveel mogelijk samen met u een programma en/of traject vanuit een aantal basisuitgangspunten:

  • Waar mogelijk participatief; voor en door betrokkenen.

  • Congruent: het traject zoveel mogelijk inrichten in overeenstemming met het te bereiken doel.

  • Uitgaan van wat er is.

Dit vraagt vaak kwaliteiten en vaardigheden die niet, of nog niet, in voldoende mate aanwezig zijn. Het is onze ervaring dat die zijn te ontwikkelen, met name door samen aan de slag te gaan.
Uw organisatie wordt daarmee krachtiger en mensen kunnen in toenemende mate zelf anticiperen op veranderende omstandigheden.

Ontwikkelingsgericht werken
Verandering is geen doel op zich, het is (soms) noodzakelijk om beter te kunnen presteren. Werken aan de organisatie gaat over hoe je met elkaar wilt werken, eenvoudig gezegd: “Zo zijn onze manieren”. Dat vraagt om een ontwikkelingsgerichte aanpak. Dat wil zeggen: stapsgewijs en zoveel mogelijk met betrokkenen samen. Na elke stap contracteren wij, wat de volgende stap is en welke ondersteuning daarbij wenselijk is.
Deze aanpak doet recht aan het belang van uw inbreng; u bent immers onderdeel van het systeem. 
Bovendien maakt deze aanpak het mogelijk om een ontwikkeling teweeg te brengen, die bijdraagt aan het omgaan met veranderingen en die vol te houden is. Onze bijdrage is doorgaans bij de start van een traject het meest intensief. 

Werkconferenties
Wij maken graag gebruik van “Werkconferenties”; dit is een krachtig middel om een wezenlijke bijdrage, zoals een ‘stroomversnelling’, te realiseren in veranderprocessen. 
Werkconferenties vormen een eiland in de dagelijkse werkstroom, waar bezinning en actie samen komen. Het is een veilige plek om het oude los te laten en het nieuwe vorm te geven. Wij ontwerpen, het liefst in nauwe samenwerking met een aantal deelnemers, het programma, sturen de voorbereiding en leiden over het algemeen de conferentie. Goede werkconferenties leiden tot actie en verdere uitwerking. Wij zijn daar op een coachende en ondersteunende wijze bij betrokken.