Referenties

Klanten en Vraagstukken

Om u een idee te geven van de vraagstukken waarbij wij u kunnen ondersteunen, volgen hieronder een aantal actuele en recente praktijkvragen, uiteraard geanonimiseerd:

“Wil jij samen met ons een tweejarig trainingstraject “Persoonlijk Effectiviteit” voor onze trainees ontwikkelen en verzorgen?” Provincie

“De samenwerking tussen onze externe en interne dienst verloopt niet goed. Wil jij ons ondersteunen bij het werken aan verbetering” Afvalverwerkingsbedrijf 

"Als managementteam van ons brandweerkorps lopen we tegen een aantal ontwikkelingen, zowel intern als extern, aan dat ons zorgen baart. Kunnen jullie ons begeleiden, zodanig dat wij gezamenlijk de toekomst weer met vertrouwen tegemoet kunnen treden?" Managementteam brandweerkorps

“De directie heeft ‘ons als medewerkers’ de opdracht en ruimte gegeven om binnen gestelde kaders een oplossing te bedenken voor een organisatievraagstuk. Hoe komen we daarbij tot een gedragen oplossing?" Waterschap

“Als afdeling Vergunningen & ontheffingen van deze gemeente willen wij werken aan de verbetering van onze samenwerking; intern en naar buiten. Wil jij ons daarbij ondersteunen?" Gemeente ±80.000 inwoners
 
“Onze medewerkers die regelmatig publiekscontacten hebben, lopen steeds vaker aan tegen ongewenst en met name agressief gedrag van klanten. Willen jullie samen met ons een training ontwikkelen, die hen daarbij ondersteunt?" Gemeente ± 80.000 inwoners

"Onze juristen en controllers werken in hun dagelijkse praktijk regelmatig in een ingewikkeld krachtenveld. Kunnen jullie een trainingstraject ontwikkelen dat ieder van hen de mogelijkheid biedt om de te ontwikkelen vaardigheden te trainen?" Afdeling van een gemeente 

"Als internationaal ingenieursbureau hebben wij een aantal fusies achter de rug. De samenwerking in onze businessline verloopt niet soepel. Kunnen jullie een traject ontwikkelen en begeleiden dat ons helpt dit te verbeteren, zodanig dat we zelf en gezamenlijk beter in staat zijn om te anticiperen op de komende ontwikkelingen?" ?Ingenieursbureau 


"In mijn functie als secretaris van het bestuur vind ik het moeilijk positie in te nemen, terwijl dit wel van mij wordt verwacht. Wil jij mij daarbij coachen?"  Universiteit

"Als adviseurs P&O willen wij graag met elkaar begeleide intervisie, zou jij daarvoor een aanbod kunnen maken en hoe zou dat eruit zien?" Jeugdzorgorganisatie


“Als team Facilitaire zaken van onze gemeente, hebben wij de afgelopen tijd een aantal incidenten gehad, dat duidelijk maakt, dat we moeite hebben met het bespreken van lastige situaties en elkaar aanspreken. Wil jij met ons werken aan verbetering daarvan?


"Wij willen als managementteam van de afdeling Publiekszaken werken aan de verbetering van een aantal aspecten die te maken hebben met houding en gedrag binnen onze afdeling. Kunnen jullie ons daarbij ondersteunen?"  Gemeente

"Wil jij de module 'Ontwerp en inrichting van veranderingstrajecten' in de leergang 'Sturen van verandering in organisaties (SVO)' ontwerpen en verzorgen?" Sioo