Training & Intervisie

Training

Professionals hebben met elkaar gemeen, dat ze op een effectieve manier invloed moeten kunnen uitoefenen. Dat vraagt een breed arsenaal aan vaardigheden; relaties opbouwen en onderhouden, goed luisteren, krachtig een visie naar voren brengen, gesprekken structureren of bijsturen, zijn een paar voorbeelden.
Wij hebben veel ervaring in het ontwerpen en verzorgen van trainingen voor en met professionals, zoals:

  • (Persoonlijk) leiderschap
  • Advies- en beïnvloedingsvaardigheden
  • Lastige onderwerpen bespreekbaar maken
  • Omgaan met ongewenst gedrag
  • Ontwerpen en begeleiden van werkconferenties en/of spannende interventies

Zoveel mogelijk in co creatie, bieden wij trainingen aan om mensen deze vaardigheden te leren. De praktijksituatie van de deelnemers vormt de basis voor.
Daarbij verzorgen wij korte intsructies om mensen gedragsalternatieven te schetsen , zodat zij uit een groter repertoire kunnen putten en hun wendbaarheid in gesprekken kunnen verbeteren.

Leiderschap

Zie "Leiderschap en management".