Organisatie & advies

Teamontwikkeling

Het loont de moeite om je bij een ontwikkelingstraject af te vragen : “Waartoe een team? “ Oftewel; “Wat is onze gemeenschappelijke taak?” Dit leidt vaak tot de conclusie, dat de behoefte aan verbetering van de samenwerking op z’n minst gedifferentieerd ligt.
Als die taak eenduidig en helder is, kan er, indien nodig, gewerkt worden aan verbetering en aan vaardigheden die het werken aan deze taak ondersteunen. Dit voorkomt, dat er tijd en energie verloren gaat. Zodoende organiseer je gerichte interventies in het kader van effectief samenwerken op plaatsen, waar dat gewenst  is.