Profiel

Wij, Beate & Anthonie van Hemmen, vormen de kern van "Van Hemmen & Partners” (2003).
Wat ons drijft en bindt, is samen te vatten in "zelfregie", "heelheid" en "volhoudbaarheid". Hieronder, in onze persoonlijke profielen, leest u hoe. 

Persoonlijke benadering, nuchterheid en sterke betrokkenheid bij de klanten zijn kenmerken van onze aanpak.
Wij werken het liefst in co-creatie en onderhouden een intensief netwerk met een aantal ervaren adviseurs en trainers.

 

Anthonie van Hemmen

Partner

“Waar mogelijk zelf en waar nodig ondersteuning!”

Mijn wortels liggen in Groningen (het Hogeland). In 2003 heb ik ervoor gekozen om in Ten Boer mijn bureau voor organisatieontwikkeling te beginnen.
Als organisatieadviseur/trainer/coach heb ik ruim 25 jaar ervaring. Daarvoor werkte ik 20 jaar in verschillende management- en adviesrollen bij kleine en grote organisaties.
Een samenwerking begint voor mij met persoonlijk contact en het duidelijk uitspreken van de wederzijdse verwachtingen.
Meer dan eens blijkt de “zachte-” of “cultuurkant” van organisaties bij verandering juist de “harde kant” te zijn. “Hoe zorgen we ervoor dat we daadwerkelijk gaan doen wat nodig is? “; is een vraag waaraan ik in verschillende organisaties mijn bijdrage heb geleverd.
In de loop van de jaren heb ik mijn eigen stijl ontwikkeld. Mijn kracht ligt op het snijvlak van organisatie- en persoonlijke thematiek. Eenvoud staat bij mij voorop. Eenvoud gaat terug naar de kern, terug naar datgene wat ons bezielt. Vaak maken we ongemerkt en onbedoeld zaken onnodig ingewikkeld. Graag ondersteun ik u bij de zoektocht naar wat wezenlijk is in het werk en om datgene wat te ingewikkeld is, te ‘ont-wikkelen’.
De ervaring heeft mij geleerd dat het “in co-creatie werken” de beste resultaten geeft. Daarom ga ik vanaf de start met u in gesprek over, wat u zelf kunt en waarbij ik u kan helpen. Daarnaast bespreken we hoe u een gewenste en/of noodzakelijke verandering op gang kunt brengen en houden.
Zelfregie, heelheid en volhoudbaarheid zijn de doelen waar ik naar streef in mijn werk.
Zelfregie betekent voor mij de kunst om stuurman van je eigen leven te zijn, de basis van (persoonlijk)leiderschap. Heelheid gaat over de behoefte om het geheel van wie wij zijn in te kunnen zetten in ons werk. Volhoudbaarheid gaat over het maken van realistische plannen, die ook op de lange termijn vol te houden zijn.
Ik ga graag met u in gesprek.

Lees meer...
06-53751136
anthonie@vanhemmenenpartners.nl

Beate van Hemmen-Honskamp

Partner

“De zin van het leven schrijf je zelf.” (Eric Berne)

In augustus 2005 heb ik de beslissing genomen om me bij Van Hemmen & Partners aan te sluiten. Voor die tijd was ik werkzaam in het Middelbaar Beroepsonderwijs (zakelijke dienstverlening), en daarvoor in het voortgezet speciaal onderwijs voor jongeren met leer- en opvoedingsmoeilijkheden. Wat ik uit die tijd heb meegenomen is, dat niets vanzelfsprekend is en dat er veel invalshoeken zijn, van waaruit je kunt kijken en leren. Mensen zijn heel verschillend en dat maakt ze juist zo boeiend, zowel individueel als ook in groepsdynamische processen. Mijn aanpak is praktijkgericht, zoveel mogelijk in samenwerking met de betrokkenen. Ik ondersteun mensen/teams in hun ontwikkelingsproces door te reflecteren, nieuwe strategieën te bepalen en daardoor meer (zelf)regie te pakken; Je kunt als individu en als team meer dan je denkt. Jezelf inzetten binnen het team en binnen de organisatie, lukt het beste als je de ruimte hebt en neemt om je “als geheel” in te zetten (heelheid) en gebruik te maken van al je talenten.
Ik ben van origine een Duitse noorderling (native speaker) met een rijke geschiedenis, waaruit ik kan putten.
Naast allerlei professionele opleidingen zijn mijn levenservaring en noordelijke nuchterheid (in)direct van invloed op mijn manier van werken en hoe ik in het leven sta. Ik zet mezelf graag in om samen met u (lastige) vraagstukken toegankelijk en laagdrempelig maken, zodat het effect "volhoudbaar" is.

Lees meer...
06-30196427
beate@vanhemmenenpartners.nl