Anthonie van Hemmen

Partner

“Waar mogelijk zelf en waar nodig ondersteuning!”

Mijn wortels liggen in Groningen (het Hogeland). In 2003 heb ik ervoor gekozen om in Ten Boer mijn bureau voor organisatieontwikkeling te beginnen.
Als organisatieadviseur/trainer/coach heb ik ruim 25 jaar ervaring. Daarvoor werkte ik 20 jaar in verschillende management- en adviesrollen bij kleine en grote organisaties.
Een samenwerking begint voor mij met persoonlijk contact en het duidelijk uitspreken van de wederzijdse verwachtingen.
Meer dan eens blijkt de “zachte-” of “cultuurkant” van organisaties bij verandering juist de “harde kant” te zijn. “Hoe zorgen we ervoor dat we daadwerkelijk gaan doen wat nodig is? “; is een vraag waaraan ik in verschillende organisaties mijn bijdrage heb geleverd.
In de loop van de jaren heb ik mijn eigen stijl ontwikkeld. Mijn kracht ligt op het snijvlak van organisatie- en persoonlijke thematiek. Eenvoud staat bij mij voorop. Eenvoud gaat terug naar de kern, terug naar datgene wat ons bezielt. Vaak maken we ongemerkt en onbedoeld zaken onnodig ingewikkeld. Graag ondersteun ik u bij de zoektocht naar wat wezenlijk is in het werk en om datgene wat te ingewikkeld is, te ‘ont-wikkelen’.
De ervaring heeft mij geleerd dat het “in co-creatie werken” de beste resultaten geeft. Daarom ga ik vanaf de start met u in gesprek over, wat u zelf kunt en waarbij ik u kan helpen. Daarnaast bespreken we hoe u een gewenste en/of noodzakelijke verandering op gang kunt brengen en houden.
Zelfregie, heelheid en volhoudbaarheid zijn de doelen waar ik naar streef in mijn werk.
Zelfregie betekent voor mij de kunst om stuurman van je eigen leven te zijn, de basis van (persoonlijk)leiderschap. Heelheid gaat over de behoefte om het geheel van wie wij zijn in te kunnen zetten in ons werk. Volhoudbaarheid gaat over het maken van realistische plannen, die ook op de lange termijn vol te houden zijn.
Ik ga graag met u in gesprek.